Avdelningens stadgar godkända

Nu har förbundet godkänt avdelningens nya stadgar. Fins under dokument.