Meddelande från avdelningsstyrelsen.

 

Avdelningsstyrelsen har utsett Ingvar Lydén till att jobba med avd sidan.